OGÓLNE FUNKCJE SYSTEMU

Wersja systemu ARCCAN SMDP B
A
S
I
C
S
T
A
N
D
A
R
D
O
P
T
I
M
U
M
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
Prowadzenie stanów magazynowych zbiorników (obsługa alarmów niskiego poziomu i poziomu blokady pompy)
Limit liczby odbiorców/ maszyn/ operatorów brak*
*brak limitu przy komunikacji kablowej lub GSM -przy komunikacji ręcznej (chipem Managera) łączny limit około 150 rekordów
brak
Praca w obrębie jednej firmy
Praca w obrębie wielu firm (wersja dla hurtowni lub firm z oddziałami niezależnymi)
Możliwość przypisania wielu firm do jednego zbiornika + moduł kumulowanych przydziałów płynów dla firm
Podwójna identyfikacja (maszyna i odbiorca)
wybierana ogólnie dla grup maszyn i odbiorców
Pojedyncza identyfikacja (maszyna lub odbiorca)
wybierana ogólnie dla grup maszyn i odbiorców
Pojedyncza identyfikacja + wprowadzanie drugiej danej na klawiaturze przed tankowaniem
wybierana ogólnie dla grup maszyn i odbiorców
Możliwość indywidualnych ustawień metody autoryzacji dla konkretnych maszyn/ odbiorców
(sposoby: pojedyncza/ podwójna/ pojedyncza+nazwa)
Możliwość wymagania wprowadzenia stanu licznika przed tankowaniem
Funkcja kontroli stanu licznika (system nie pozwoli na wprowadzenie niższej wartości stanu licznika niż przy poprzednim tankowaniu)
Możliwość indywidualnych ustawień wymagalności i kontroli stanu licznika dla konkretnych maszyn
Limity wydawania płynów dla poszczególnych odbiorców i maszyn (do wybrania jeden spośród: dzienny, tygodniowy, miesięczny)
Limity wydawania płynów dla poszczególnych odbiorców i maszyn (dowolna konfiguracja wielu limitów spośród: nieodnawialny, dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny) + firmowe
Wymiana danych między sterownikami o wykorzystywaniu limitów
Analiza średniego spalania – l/100km
Analiza średniego spalania – l/1rg.
Parametryzacja wybranych tankowań „Do pełna” do analiz zużycia + moduł rozpoznawania typu tankowania
Możliwość ukrycia ilości tankowanego płynu dla poszczególnych odbiorców
Możliwość ukrycia ilości tankowanego płynu dla poszczególnych maszyn
Możliwość integracji z Systemem Kontroli Poziomu Płynu SKP
Kompensacja temperaturowa wydawanego ON do 15°C (sonda temp. montowana na układzie dystrybucyjnym)
Praca w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, litewski)

 

OPROGRAMOWANIE PC

Wersja systemu ARCCAN SMDP B
A
S
I
C
S
T
A
N
D
A
R
D
O
P
T
I
M
U
M
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
WYMAGANIA
Środowisko pracy oprogramowania Windows (XP, VISTA, 7, 8, 10, Serwer 2008, Serwer 2012, Serwer 2016) – wersje 32 bitowe i 64-bitowe
Typ aplikacji Serwer wirtualny WWW + baza danych MySQL (nieograniczona liczba stanowisk końcowych!)
Zalecana przeglądarka Google Chrome lub Mozilla Firefox
Wymagane połączenie internetowe
(zalecane do aktywacji programu)
wyłącznie na potrzeby komunikacji GPRS
Pamięć RAM Minimum 2GB, Zalecane 4GB
Miejsce na dysku (zależy od liczby obsługiwanych sterowników i liczby operacji) 1,5GB-5GB 2,5GB-10GB
FUNKCJE
Logowanie do systemu za pomocą loginu i hasła
Logowanie do systemu za pomocą identyfikatora elektronicznego
Wyrazisty sposób przedstawiający poziomy paliwa we wszystkich zbiornikach
Prezentacja zbiorników na mapie
Konfiguracja systemu
Moduł tworzenia raportów standardowych wg własnych potrzeb (nieograniczone możliwości dostosowania raportu)
Moduł analityczny do tworzenia raportów rozszerzonych o obliczenia dystansu i średniego zużycia płynu na jednostkę pracy
Tworzenie i zapisywanie indywidualnych szablonów raportów
Eksport raportów do arkusza kalkulacyjnego oraz PDF
Dodatkowe pola EIID dla odbiorców i maszyn wykorzystywane do integracji z zewnętrznymi aplikacjami
Dodawanie odbiorców/ pojazdów/ operatorów
Dodawanie operatorów systemu z określonymi poziomami dostępu (do wyboru spośród: serwis, administrator, operator, raport, dostawca)
Dodawanie operatorów systemu z funkcją wyboru konkretnych dowolnie wybranych uprawnień do ingerencji w system
Przypisywanie operatorom konkretnych zbiorników do wglądu
Wykonywanie załadunków i korekt poziomów stanów zbiorników
Dopisywanie zewnętrznych tankowań
Funkcja TANKOWANIA RĘCZNE
Funkcja TANKOWANIE AWARYJNE
Zdalna aktualizacja oprogramowania sterowników (tylko w przypadku połączenia CAN, GSM, GPRS)
Moduł wykonywania kopii zapasowych jednorazowo/ zgodnie z harmonogramem

 

STEROWNIKI

Wersja sterownika KDP100 B
A
S
I
C
S
T
A
N
D
A
R
D
O
P
T
I
M
U
M
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
B/BG S/SG O/OG/OF/OGF P/PG/PF/PGF E/EG/EF/EGF
Wbudowany modem GSM
Wbudowany moduł pomiaru rzeczywistej ilości płynu i detekcji międzypłaszczowej zbiornika
Ilość obsługiwanych mediów przez sterownik 1 1 1 1 1
Możliwość rozszerzenia ilości obsługiwanych mediów przez sterownik (przez zastosowanie modułów rozszerzeń MDP220 i MDP250)
Limit sterowników pracujących w ramach jednej firmy BRAK BRAK 5 BRAK BRAK
SPECYFIKACJA
Zasilanie 230V/50Hz
Zasilanie (opcjonalne) 15V DC
Liczba wyświetlaczy 1 2
Wymiary (wys. x szer. x głęb. [cm]) 20 x 15 x 9 25,5 x 18 x 10
Stopień ochrony IP65
Temperatura pracy od -30°C do 50°C
KOMUNIKACJA STEROWNIKÓW Z SERWEREM
Samodzielna praca sterownika bez oprogramowania PC (cała konfiguracja przeprowadzana jest przy sterowniku, odczyt historii tankowań w prostej formie przedstawiana jest na wyświetlaczu sterownika)
Dwukierunkowe przenoszenie danych pamięcią COD200
Połączenie CAN (przez MIK200)
Połączenie LAN (przez NetBox)
Połączenie Wi-Fi (przez NetBox i Access Point Client)
Wymuszona transmisja GSM (Data Call-CSD)
Transmisja ON-LINE GPRS
Komunikacja SMS (obsługa trzech zaprogramowanych numerów telefonów do otrzymywania informacji od sterownika i wykonywania prostych operacji)
SPOSOBY AUTORYZACJI
Obsługa kart zbliżeniowych RFID COD100
Obsługa chipów DALLAS COD110 i COD200
Obsługa identyfikatorów Mifare (zamiast RFID i Dallas)
Logowanie za pomocą kodów PIN
Możliwość wymagania potwierdzenia autoryzacji identyfikatora kodem PIN
BEZPIECZEŃSTWO
Zapis zdarzenia w przypadku zaniku napięcia
Zapis całej historii sterownika na karcie SD
FUNKCJE DODATKOWE
Kalibracja zmianą współczynnika
Kalibracja pomiarem (wg naczynia wzorcowego)
Zdalna zmiana współczynnika z pozycji komputera
Pytanie o wprowadzenie ilości do zatankowania przed tankowaniem (można zaprogramować dowolną wartość lub chcąc tankować do pełna potwierdzić ENTER bez wprowadzania wartości)
Możliwość wyłączenia pytania o ilość do zatankowania dla całej firmy
Możliwość wyłączenia pytania o ilość do zatankowania dla konkretnych odbiorców i maszyn
Praca sterownika w trybie załadunkowego
Szybki podgląd ostatniego tankowania po wciśnięciu ↑ (tankowania o statusie niewidocznej ilości nie są wyświetlane)
Ręczna aktualizacja oprogramowania w sterowniku (przez wgranie pliku aktualizacji na kartę SD sterownika – od wersji 3.2.41)

Legenda: (dostępne) , (dostępne opcjonalnie), (niedostępne)