SMDP Professional tai geriausia versija, skirta darbui vienoje kompanijoje, kurioje kiekvienas iš paskirstytojų KDP100P/PG naudojant specialius išplėtimus, gali aptarnauti keletą distribucijos punktų. Sistemos paskirstytojai šioje versijoje keičiasi tarp savęs duomenimis ir reikalauja nuolatinio palaikymo su aplikacija PC ARCCAN SMDP PROFESSIONAL. Visos mašinos ir visi gavėjai turi teisę naudotis visais distribucijos punktais, pažymėtais programoje.

Wersja DEMO SMDP PROFESSIONAL dostępna pod adresem: https://demoprofessional.smdp.online

Paskirstytojai KDP100P/PG Professional versijoje gali jungtis su PC aplikaciją keturiais būdais:

 • kabelinis sujungimas CAN – naudojant komunikacinį modulį MIK200, prijungta prie pasirinkto kompiuterio vietiniame tinkle,
 • kabelinis sujungimas LAN – naudojant komunikacinį modulį NETBOX, tiesiogiai prijungto prie vietinio tinklo,
 • belaidis sujungimas WLAN – naudojant komunikacinį modulį NETBOX, prijungta prie Access pointa veikiančio kaip vietinio tinklo Klientas,
 • sujungimas GPRS – tik paskirstytojai versijos KDP100PG (su įrengtu modemu GPRS). Sujungimas vyksta interneto pagalba paskirstytojų KDP100PG su serveriu per atidarytą portą.

smdp-profesional

Sistemos SMDP PROFESSIONAL funkcijos:

 • identifikacijos pasirinkimas: mašina + gavėjas, mašina arba gavėjas, mašina arba gavėjas + pavadinimas – kiekvienai mašinai/gavėjui parametras gali būti pasirenkamas individualiai,
 • galimi mašinų, gavėjų, operatorių identifikavimo būdai: elektroninis identifikatorius (Dallas arba kortelė), PIN kodas, elektroninis identifikatorius + PIN kodas (kiekvienai grupei būdas pasirenkamas atskirai),
 • galimybė reikalauti įvesti skaitliuko rodmenis (kilometrais ar motovalandomis, priklausomai nuo mašinos) prieš užpilymą (nuoroda kontroliuoja duomenų tikslumą, sistema neleis įvesti mažesnį skaičių, nei buvo per paskutinį užpilymą),
 • galimybė pasirinkti gavėjus/mašinas, kurie per užpilymą nematys įpilto kuro kiekį,
 • galimybė nustatyti laiko intervalus (laikas nuo autorizacijos iki pistoleto paėmimo, laukimo laikas, laiko intervalas tarp PULSER impulsų),
 • vienkartinis/dienos/savaitės/mėnesio/metų limitas pasirinktiems gavėjams ir mašinoms – versijoje Professional paskirstytojai KDP100P/PG keičiasi informacija apie išnaudotus limitus tarp savęs,
 • įvedant operatorius, priskiriami konkrečios, individualios teises (sistemos funkcijų pasirinkimas, kuriose operatorius gali atlikti pakeitimus, galėti tik peržiūrėti), operatoriams priskirti rezervuarai matomi sistemoje (papildoma funkcija firmoms, turinčioms keletą skyrių, kuriuose paskirtas atsakingas už rezervuaro kuro lygį asmuo),
 • kuro lygio rezervuare skaičiavimų įvedimas, perspėjimo apie žemą kuro lygį funkcija, taip pat siurblio blokavimas esant kritiniam kuro lygiui,
 • kalibravimas matavimu arba koeficiento keitimu (galimybė pakeisti kalibravimo koeficientą per kompiuterį),
 • rezervuarų lokalizacijos peržiūra žemėlapyje,
 • didelės duomenų filtravimo galimybės, sudarant ataskaitas,
 • galimybė įrašyti į sistemą rezervuarų užpilymus,
 • vidutinio kuro sunaudojimo apskaičiavimas mašinoms (įvedant skaitliuko rodmenis prieš užpilymą), analitinio modulio pagalba (mato vnt. l/100km arba l/1g.),
 • duomenų eksportas į PDF,
 • galimybė bendradarbiavimo su rezervuaro faktinio lygio matavimo sistema SKP100,
 • temperatūros kompensacija išduoto ON iki 15°C (pasirinktinai),
 • galimybė padidinti aptarnaujamų per paskirstytoją distribucijos punktų kiekį modulių MDP220 ir MDP250 pagalba,
 • galimybė naudoti paskirstytojus KDP100P/PG kaip užpilymų paskirstytojus – funkcija reikalinga perpilant kurą iš bakų į rezervuarus,
 • darbas įvairiomis kalbomis (lenkiškai, angliškai, vokiškai, rusiškai, lietuviškai).