ckp100CKP100 tai paprastas tarpsieninio pratekėjimo detektorius.
Įrenginys susideda iš paskirstytojo ir zondo tarp rezervuaro sienų. Maitinimas – 3V baterija. Detekcija atliekama paspaudus TEST, o jos rezultatai rodomi šviesos diodų pagalba OK/Leak/Error (OK – zondas aptiko orą, Leak – aptiko kurą/vandenį/skysčius, Error – zondo klaida).