OGÓLNE FUNKCJE SYSTEMU

Wersja systemu ARCCAN SMDP B
A
S
I
C

4.0

S
T
A
N
D
A
R
D

4.0

O
P
T
I
M
U
M
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
Prowadzenie stanów magazynowych zbiorników (obsługa alarmów niskiego poziomu i poziomu blokady pompy)
Limit liczby odbiorców i maszyn (łącznie) 150 brak
Limit liczby operatorów brak
Praca w obrębie jednej firmy
Praca w obrębie wielu firm (wersja dla hurtowni lub firm z oddziałami niezależnymi)
Możliwość przypisania wielu firm do jednego zbiornika + moduł przydziałów kumulowanych płynów dla firm
Podwójna identyfikacja (maszyna i odbiorca)
wybierana ogólnie dla całej firmy
Pojedyncza identyfikacja (maszyna lub odbiorca)
wybierana ogólnie dla całej firmy
Pojedyncza identyfikacja + wprowadzanie drugiej danej na klawiaturze przy autoryzacji
wybierana ogólnie dla całej firmy
Możliwość indywidualnych ustawień metody autoryzacji dla konkretnych maszyn/ odbiorców
(sposoby: pojedyncza/ podwójna/ pojedyncza+nazwa)
Możliwość wymagania wprowadzenia stanu licznika pojazdu podczas autoryzacji
Funkcja kontroli ciągłości stanu licznika pojazdu(system nie pozwoli na wprowadzenie niższej wartości stanu licznika niż przy poprzednim tankowaniu)
Funkcja kontroli maksymalnego przyrostu stanu licznika (system nie pozwoli na wprowadzenie wartości stanu licznika o przyroście większym niż ustalono dla pojazdu)
Możliwość indywidualnych ustawień wymagalności i kontroli stanu licznika dla konkretnych maszyn
Limity wydawania płynów dla poszczególnych odbiorców i maszyn (do wybrania jeden spośród: dzienny, tygodniowy, miesięczny) 1)
Limity wydawania płynów dla poszczególnych odbiorców i maszyn (dowolna konfiguracja wielu limitów spośród: nieodnawialny, dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny) + firmowe
Wymiana danych między sterownikami o wykorzystywaniu limitów 1)
Limit pojemności baku paliwa pojazdu (dla jednorazowego tankowania)
Możliwość przypisania kilku sterowników stanowiskowych do jednego zbiornika
Analiza średniego spalania – l/100km
Analiza średniego spalania – l/1rg.
Parametryzacja wybranych tankowań „Do pełna” do analiz zużycia + moduł automatycznego wykrywania tankowań dolewkowych
Możliwość ukrycia ilości tankowanego płynu dla poszczególnych odbiorców
Możliwość ukrycia ilości tankowanego płynu dla poszczególnych maszyn
Możliwość integracji z systemem pomiaru rzeczywistej ilości płynu i detekcji międzypłaszczowej zbiornika (SKP)
Możliwość kompensacja temperaturowej wydawanego ON do 15°C (sonda temp. montowana na układzie dystrybucyjnym)2)
Możliwość migracji systemu do wyższych wersji nie dotyczy
Praca w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, litewski, czeski)

1) Limity obsługiwane wyłącznie przy komunikacji online.
2) Wyłącznie przy obsłudze punktu dystrybucyjnego przez wewnętrzne rozszerzenie sterownika KDP – niemożliwe przy rozszerzeniach MDP.

OPROGRAMOWANIE PC

Wersja systemu ARCCAN SMDP B
A
S
I
C

4.0

S
T
A
N
D
A
R
D

4.0

O
P
T
I
M
U
M
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
WYMAGANIA
Środowisko pracy oprogramowania Windows (XP, VISTA, 7, 8, 10, Serwer 2008, Serwer 2012, Serwer 2016) – wersje 32 bitowe i 64-bitowe
Typ aplikacji Serwer wirtualny WWW + baza danych MySQL (nieograniczona liczba stanowisk końcowych!)
Zalecana przeglądarka do obsługi programu Google Chrome lub Mozilla Firefox
Wymagane połączenie internetowe wyłącznie na potrzeby komunikacji GPRS, zalecane do aktywacji programu
Pamięć RAM Minimum 2GB, Zalecane 4GB
Miejsce na dysku (zależy od liczby obsługiwanych sterowników i liczby operacji) 1,5GB-5GB 2,5GB-10GB
FUNKCJE
Logowanie do programu za pomocą loginu i hasła
Logowanie do programu za pomocą identyfikatora elektronicznego
Wyrazisty sposób przedstawiający poziomy płynów we wszystkich zbiornikach
Prezentacja zbiorników na mapie
Konfiguracja ustawień firmy i urządzeń
Moduł tworzenia raportów standardowych wg własnych potrzeb (nieograniczone możliwości dostosowania raportu)
Moduł analityczno-graficzny do tworzenia raportów rozszerzonych o obliczenia dystansu i średniego zużycia płynu na jednostkę pracy
Tworzenie i zapisywanie indywidualnych szablonów raportów dla każdego operatora
Eksport raportów do arkusza kalkulacyjnego oraz PDF
Zmienne EIID umożliwiające integracje z zewnętrznymi programami
Samodzielne dodawanie odbiorców, pojazdów i operatorów
Możliwość przypisywania odbiorców i pojazdów do dowolnie definiowanych grup
Wybór odbiorców/maszyn którzy przed tankowaniem muszą wprowadzić dodatkowy opis transakcji
Samodzielne dodawanie operatorów systemu z określonymi poziomami dostępu (do wyboru spośród: serwis, administrator, operator, raport, dostawca)
Samodzielne dodawanie operatorów systemu z funkcją wyboru konkretnych dowolnie wybranych z listy uprawnień do ingerencji w system
Samodzielne przypisywanie operatorom konkretnych zbiorników do wglądu
Wykonywanie załadunków i korekt poziomów stanów zbiorników
Dopisywanie zewnętrznych tankowań
Funkcja TANKOWANIA RĘCZNE
Funkcja TANKOWANIE AWARYJNE
Zdalna aktualizacja oprogramowania sterowników (tylko w przypadku połączenia CAN, LAN, Wi-Fi, GPRS)
Moduł wykonywania kopii zapasowych jednorazowo/ zgodnie z harmonogramem

STEROWNIKI

Wersja sterownika KDP100 B
A
S
I
C

4.0

S
T
A
N
D
A
R
D

4.0

O
P
T
I
M
U
M
P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
A
L
E
N
T
E
R
P
R
I
S
E
B/BG S/SG O/OG/OF/OGF P/PG/PF/PGF E/EG/EF/EGF
Wbudowany modem GSM
Wbudowany moduł pomiaru rzeczywistej ilości płynu i detekcji międzypłaszczowej zbiornika
Ilość obsługiwanych mediów przez sterownik 1 1 1 1 1
Możliwość rozszerzenia ilości obsługiwanych mediów przez sterownik (przez zastosowanie modułów rozszerzeń MDP220 i MDP250)
Możliwość podłączenia modułu automatycznego przełączania zbiorników połączonych w baterię
Limit sterowników pracujących w ramach jednej firmy 3 3 5 BRAK BRAK
SPECYFIKACJA
Zasilanie 230V/50Hz
Zasilanie (opcjonalne) 15V DC
Liczba wyświetlaczy 1 2
Wymiary (wys. x szer. x głęb. [cm]) 20 x 15 x 9 25,5 x 18 x 10
Stopień ochrony obudowy IP65
Temperatura pracy od -30°C do 50°C
KOMUNIKACJA STEROWNIKÓW Z SERWEREM
Dwukierunkowe przenoszenie danych identyfikatorami z pamięcią COD200
Połączenie CAN (przez MIK200)
Połączenie LAN (przez NetBox)
Połączenie Wi-Fi (przez NetBox i Access Point Client)
Transmisja ONLINE GPRS
SPOSOBY AUTORYZACJI
Obsługa kart zbliżeniowych COD100
Obsługa chipów COD110 i COD200
Obsługa identyfikatorów Mifare (zamiast Unique i Dallas)
Logowanie za pomocą kodów PIN
Możliwość wymagania potwierdzenia autoryzacji identyfikatora kodem PIN
BEZPIECZEŃSTWO
Zapis zdarzenia w przypadku zaniku napięcia
Zapis całej historii sterownika na karcie SD
FUNKCJE DODATKOWE
Kalibracja zmianą współczynnika
Kalibracja pomiarem (wg naczynia wzorcowego)
Zdalna zmiana współczynnika z pozycji programu
Pytanie o wprowadzenie ilości do zatankowania przed tankowaniem (można zaprogramować dowolną wartość lub chcąc tankować do pełna potwierdzić ENTER bez wprowadzania wartości)
Możliwość wyłączenia pytania o ilość do zatankowania dla całej firmy
Możliwość wyłączenia pytania o ilość do zatankowania dla konkretnych odbiorców i maszyn
Praca sterownika w trybie załadunkowego
Szybki podgląd ostatniego tankowania po wciśnięciu ↑ (tankowania o statusie niewidocznej ilości nie są wyświetlane)
Ręczna aktualizacja oprogramowania w sterowniku (przez wgranie pliku aktualizacji na kartę SD sterownika)

Legenda: (dostępne) , (dostępne opcjonalnie), (niedostępne)