SKP (System Kontroli Poziomu) jest serią urządzeń pomiarowych służących do określenia rzeczywistej ilości płynu w zbiorniku. Wszystkie urządzenia współpracują z dowolną sondą pomiarową działającą w standardzie 4-20mA. Możliwość kalibracji systemu przez nalewki wzorcowe, pozwala z dużą dokładnością monitorować zbiorniki o dowolnych kształtach.

Urządzenia SKP występują w trzech podstawowych wersjach:

  • SKP-I – jako wewnętrzny moduł pomiarowy sterownika KDP100 w wersji Optimum, Professional i Enterprise, komunikujący się z aplikacją PC za pośrednictwem sterownika KDP,
  • SKP100 – jako zewnętrzne rozszerzenie sterowników KDP100 systemu SMDP w wersji Optimum, Professional i Enterprise, komunikujących się z aplikacją PC za pośrednictwem sterownika KDP,
  • SKP100G – jako urządzenie samodzielne, które komunikuje się bezpośrednio z aplikacją PC drogą GPRS.

Jednostki zewnętrzne SKP110 i SKP110G to wersje rozszerzone o moduł CKP. Zawierają specjalną sondę ultradźwiękową umieszczaną między płaszczami zbiornika, służącą do detekcji wycieku płynu w przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników. W przypadku nieszczelności głównego zbiornika, kontrolery zaczną sygnalizować przeciek, a informacja dodatkowo zostanie zaalarmowana w programie. Jednostki zewnętrzne posiadają dwa konfigurowane, przekaźnikowe wyjścia alarmowe (alarm niski, alarm wysoki). Można je wykorzystać do podłączenia układu syreny alarmowej lub układu blokady pompy.

Jednostka wbudowana (SKP-I) posiada zintegrowany moduł detekcji międzypłaszczowej. Umożliwia podłączenie sondy ultradźwiękowej lub pływakowej. Posiada jedno przekaźnikowe wyjście alarmowe aktywowane w przypadku wykrycia wycieku. Cała konfiguracja odbywa się za pośrednictwem sterownika KDP100.

Dane z sytemu SKP mogą być widoczne w oprogramowaniu PC. Poniżej lista kompatybilności urządzeń w poszczególnymi wersjami oprogramowania:

  • PC Optimum – obsługuje SKP-I (KDP100OF i KDP100OGF), SKP100 i SKP110,
  • PC Professional – obsługuje SKP-W (KDP100PF i KDP100PGF), SKP100, SKP110, SKP100G, SKP110G,
  • PC Enterprise – obsługuje SKP-W (KDP100EF i KDP100EGF), SKP100, SKP110, SKP100G, SKP110G,
  • PC SKP – obsługuje SKP100G i SKP110G,

Program PC SKP działa jako wirtualny serwer WWW i umożliwia dostęp uprawnionym operatorom systemu przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca na świecie. W programie widoczne są wyłącznie dane pomiarowe z urządzeń i moduł analityczny.