ckp100CKP100 to prosty detektor przecieku międzypłaszczowego.
Urządzenie składa się ze sterownika, oraz sondy wpuszczanej między płaszcze zbiornika. Zasilane jest baterią 3V. Detekcja wykonywana jest lokalnie po naciśnięciu przycisku TEST, a jej wynik pokazywany jest w postaci świecącej się diody OK/Leak/Error (OK – sonda wykrywa powietrze, Leak – wykrycie oleju/wody/cieczy, Error – błąd sondy).